Fundacja realizuje projekt “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii”

Aktualności Historia Fundacji

Fundacja realizuje projekt “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole) w ramach otrzymanego grantu z programu “Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG. Wartość projektu: 108 000 zł. Kwota dotacji: 96 000 zł.

W maju 2015r. Fundacja zrealizowała trzecią kampanię billboardową (na terenie woj. lubelskiego) z plakatami: “U nas w szkole nie ma dzieci niewierzących”“Etyka uczy myśle攓Nie chcę ale muszę”.