Rezygnacja z religii lub etyki w trakcie roku szkolnego – stanowisko MEN

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dziś wysłaliśmy list do MEN z pytaniem czy uczeń może zrezygnować z zajęć z religii lub etyki w trakcie roku szkolnego.

Treść pisma:

Pismo do MEN w sprawie rezygnacji.pdf

Odpowiedź z MEN:

„Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Zmiana decyzji nie wiąże się z konsekwencjami dla rodziców lub uczniów. (…) Jeśli rezygnacja z udziału ucznia w nauce religii lub etyki nastąpi w trakcie roku szkolnego przed terminem klasyfikacji rocznej, uzyskane oceny śródroczne nie będą brane pod uwagę i uczeń nie otrzyma na koniec roku oceny z tego przedmiotu”.

Pełna treść listu:

List z MEN dot. rezygnacja z religii w trakcie roku.pdf