Rozpoczęcie roku szkolnego „jak ksiądz skończy mszę” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do dyrekcji szkoły podstawowej w Libertowie w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w kościele parafialnym. Na pytanie rodzica o godzinę rozpoczęcia roku w szkole padła odpowiedź: „jak ksiądz skończy mszę”.

Treść pisma:

Dyrekcja szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie

Ul. Jana Pawła II 43

30-444 Kraków

Szanowni Państwo,

z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie wynika, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbyło się w kościele parafialnym.

W związku z powyższym fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii? Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych? Czy szkoła zapewniła opiekę nauczyciela uczniom, którzy pozostali w szkole np. tym nieuczestniczącym w lekcjach katechezy rzymsko-katolickiej? O której godzinie rozpoczął się rok szkolny dla uczniów, którzy nie uczestniczyli we mszy i w jaki sposób poinformowali ich Państwo o tym?

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie nas o podjętych ustaleniach.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

Prezeska Zarządu

 

Odpowiedź nadesłana przez szkołę. Dziękujemy Pani dyrektor za zrozumienie.

http://wolnoscodreligii.pl/libertow_odp_dyrektor_szkoly.pdf