Informacja o darowiznach

Aktualności Wspomóż nas

Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie darowizny, dzięki którym możemy realizować misję fundacji.
Nasze sprawozdania finansowe znajdą Państwo w zakładce O Fundacji.

Fundacja Wolność od Religii posiada comiesięczne  zobowiązania administracyjne m.in. z tytułu: administracji kilku już stron internetowych; prowadzenia konta bankowego, księgowości zewnętrznej; wynajmu niezbędnej powierzchni biurowej czy rachunków telefonicznych.

Do prowadzenia naszych działań potrzebujemy opłacić m.in. zakup materiałów biurowych, koszt przesyłek kurierskich oraz pocztowych, poradnictwo i wsparcie prawne na etapie przygotowywania wniosków przedsądowych, pism oraz prowadzenia postępowań sądowych (np. sprawa Pani G. Juszczyk), a także wynagrodzenia: grafików, fundraisera, koordynatora projektu Równość w szkole oraz pozostałych osób zaangażowanych w bieżącą realizację celów statutowych fundacji. Jest to koszt, w zależności od ilości spraw, w których Państwa wspieramy kilku tysięcy złotych miesięcznie. Koszt każdej przeprowadzonej przez nas billboardowej kampanii społecznej to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego też potrzebujemy Państwa wsparcia.

Wspierają nas swoimi datkami  stali darczyńcy i darczyńczynie. Jesteśmy Państwu szczególnie wdzięczni za te regularne, comiesięczne wpłaty.

Jeśli zechcą Państwo przekazywać darowizny poprzez ustawienie Polecenia Zapłaty w swoim koncie bankowym lub Paypal, w postaci comiesięcznego datku na rzecz prowadzonych przez nas działań, będziemy szczególne wdzięczni, gdyż regularne i spodziewane wpłaty umożliwiają nam ciągłość działań i pozwalają na ich efektywniejsze planowanie.

PAŹDZIERNIK 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 50 darczyńczyń i darczyńców i Spółki na łączną kwotę 3 450,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 600 złotychW związku z prowadzoną zbiórką na portalu crowfundingowym zrzutka.pl otrzymaliśmy od Państwa: 16 047,00 zł.

Dziękujemy Wszystkim Państwu:-)

WRZESIEŃ 2018

W związku ze zbliżającą się kampanią billboardową Fundacja otrzymała od Państwa darowizny (od 60 darczyńczyń i darczyńców oraz Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej 500 zł.) na łączną kwotę 5 605,00,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 1000 złotych. Dziękujemy Państwu za zaufanie i wsparcie!

Na nasze konto wpłynęły również środki z odpisu podatkowego 1% za 2017r. 31,10 od  (razem za 2017r. 131 029,30 zł. od 1275 osób).

SIERPIEŃ 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 40 darczyńczyń i darczyńców i Spółki na łączną kwotę 2 432,00,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 500 złotych. Dziękujemy Państwu za zaufanie i wsparcie 🙂 

Na nasze konto wpłynęły również środki z odpisów podatkowych 1% za 2017r. 301,30 od 3 podatników (razem za 2017r. 130 998,20 zł. od 1274 osób).

LIPIEC 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 19 darczyńczyń i darczyńców i jednej Spółki na łączną kwotę 915,00,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 300 złotych. Dziękujemy Państwu za zaufanie i wsparcie 🙂 

Na nasze konto wpłynęły również środki z odpisów podatkowych 1% za 2017r.. Otrzymaliśmy 130 696,90 zł. od 1271 podatniczek i podatników.

CZERWIEC 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 24 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 727,40,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 90 funtów. Dziękujemy 🙂 

Na nasze konto wpłynęły środki z odpisów podatkowych 1% za 2017r.. Otrzymaliśmy 1062,50 zł. od 21 podatników.

MAJ 2018

Fundacja otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na kampanię billboardową w wysokości 2 ooo,oo zł. oraz darowizny na cele statutowe od 21 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 282,85,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 300 zł.

Dziękujemy! 🙂

Na nasze konto wpłynęły również pierwsze środki z odpisów podatkowych 1%. Otrzymaliśmy 112,00 zł. od 8 podatników.

KWIECIEŃ 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 24 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 935,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 500 zł. 

Wpłynęła również jednak wpłata z odpisu 1% na kwotę 41,60 zł.

MARZEC 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 26 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 2 195,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 1 000 zł. Dziękujemy bardzo! 

LUTY 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 2 285,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 1 000 zł. Ogromnie dziękujemy! 

STYCZEŃ 2018

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1035,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 200 zł.

GRUDZIEŃ 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1093,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 500 zł.

Wpłynęła jedna wpłata z tytułu odpisu 1% na kwotę 656,90 zł.

LISTOPAD 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 22 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 945,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 200 zł.

Wpłynęła jedna wpłata z tytułu odpisu 1% na kwotę 3 zł.

PAŹDZIERNIK 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 550,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 600 zł.

WRZESIEŃ 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 748,04 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 200 zł.
Wpłynęło również 7 wpłat z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 1 431,50 zł.

SIERPIEŃ 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 657,33 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 100 zł.
Wpłynęły również 4 wpłaty z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 446,90 zł.

LIPIEC 2017

Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 202,66 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 300 zł. Dziękujemy 🙂
Wpłynęły także wpłaty z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 135 451,97 zł. zł. od 1229 podatniczek i podatników.

CZERWIEC 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 025,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 200 zł. Dziękujemy bardzo 🙂
Wpłynęły również kolejne wpłaty z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 1 231 zł. od 20 podatniczek i podatników.

MAJ 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 23 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1 189,21 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 100 zł. Dziękujemy 🙂
Wpłynęły 3 kolejne wpłaty z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 55,40 zł.

KWIECIEŃ 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 38 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 7 006,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 5 000 zł. (cel: kampania billboardowa). Dziękujemy 🙂
Wpłynęła również pierwsza wpłata z tytułu odpisu podatku 1% za 2016r. na kwotę 77,00 zł.

MARZEC 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 31 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 2 108,10 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 600 zł. Dziękujemy 🙂

LUTY 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 720,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 100 zł. Dziękujemy 🙂

STYCZEŃ 2017

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 24 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 4263,63 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 3 000 zł. (ze wskazaniem na kampanię billboardową). Dziękujemy 🙂

GRUDZIEŃ 2016

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 2872,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 2 000 zł. (ze wskazaniem na kampanię billboardową). Dziękujemy 🙂

LISTOPAD 2016

W tym miesiącu Fundacja otrzymała darowizny na cele statutowe od 18 darczyńczyń i darczyńców, na łączną kwotę 1348,00 zł. Najwyższa kwota darowizny wyniosła 600 zł. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy.

PAŹDZIERNIK 2016

W tym miesiącu Fundacja WoR otrzymała grant od Fundacji Batorego w wysokości 100 000 tys. zł. na realizację działań podejmowanych przez nas w ramach projektu “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”, który realizujemy od 2014 roku (do czerwca 2015r. projekt współfinansowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG).

Fundacja otrzymała darowizny od 26 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 3 122 zł. Najwyższa kwota darowizny w październiku wynosiła 1000 zł. (z przeznaczeniem na kampanię billboardową na IV. 2016 r.)

Wpłynęła jedna wpłata z Urzędu Skarbowego – 1% na kwotę 59,90 zł. za 2015 r.
Fundacja w sumie otrzymała odpisy podatkowe 1% za rok 2015 w wysokości 102 837,10 zł. od 1 026 podatniczek i podatników.

Całość uzyskanej kwoty zostanie przeznaczona na cele statutowe i kampanię społeczną. Przekazując nam 1%, wspierają Państwo działania interwencyjne,  informacyjne oraz edukacyjne Fundacji. Walczymy o prawa mniejszości bezwyznaniowej w Polsce,  dbamy o rozwój świadomości społecznej dotyczącej ateizmu, pracujemy na rzecz realnego rozdziału państwa od związków wyznaniowych. Pieniądze z ubiegłorocznych odpisów (za 2014r.) zostały przeznaczone na kampanię Masz prawo nie wierzyć.

Dziękujemy !!!!! 🙂

WRZESIEŃ 2016

W tym m-cu fundacja otrzymała darowizny indywidualne od 22 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 4 170 zł. Najwyższa kwota darowizny we wrześniu wyniosła 3 000 zł.! Ogromnie Państwu dziękujemy!

Wpłynęły również dwie wpłaty z odpisu podatkowego 1% na kwotę 69,60 zł..

SIERPIEŃ 2016

W tym m-cu fundacja otrzymała darowizny indywidualne od 13 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 633 zł. Najwyższa kwota darowizny w sierpniu wyniosła 200 zł.! Ogromnie wszystkim Państwu dziękujemy!
Kwota ta zostanie przeznaczona na nasze comiesięczne zobowiązania takie jak usługi księgowe, administracja stron internetowych fundacji, domeny, opłata za prowadzenia konta bankowego, wynajem powierzchni biurowej oraz papier i wydruki.

LIPIEC 2016

W tym m-cu fundacja otrzymała darowizny indywidualne od 15 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 677 zł.

Wpłynęły również kolejne w tym roku wpłaty z 1% na kwotę 100 258,20 zł. od 1 023 podatniczek i podatników.

Szczególnie cieszymy się z faktu, iż w drugim roku po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego ponad dwukrotnie zwiększyła się przekazana od Państwa suma. Całość uzyskanej kwoty zostanie przeznaczona na cele statutowe i kampanię społeczną. Przekazując nam 1%, wspierają Państwo działania interwencyjne,  informacyjne oraz edukacyjne Fundacji. Walczymy o prawa mniejszości bezwyznaniowej w Polsce,  dbamy o rozwój świadomości społecznej dotyczącej ateizmu, pracujemy na rzecz realnego rozdziału państwa od związków wyznaniowych. Pieniądze z ubiegłorocznych odpisów (za 2014r.) zostały przeznaczone na kampanię Masz prawo nie wierzyć.

Dziękujemy !!!!! 🙂

CZERWIEC 2016

W tym m-cu fundacja otrzymała darowizny od 16 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 917 zł.  W większości są to osoby, które wspierają nas co miesiąc swoimi wpłatami. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za możliwość w miarę bezstresowego regulowania opłat bieżących. Dziękujemy również „nowym” darczyńcom.

Wpłynęły kolejne wpłaty 1% na kwotę 2 335,20 zł. od 35 podatników.

Dziękujemy 🙂

MAJ 2016

W maju fundacja otrzymała darowizny od 19 darczyńczyń i darczyńców na łączną kwotę 958,20 zł. W większości są to osoby, które wspierają nas co miesiąc swoimi wpłatami. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za tę regularną pomoc. Pozwala nam ona ponosić ciężar stałych zobowiązań fundacji m.in. opłat bankowych, księgowych, administracyjnych.

Wpłynęły również kolejne wpłaty odpisu podatkowego 1% za 2015 rok od 5 podatników, w wysokości 55,10 zł.

Dziękujemy 🙂

KWIECIEŃ 2016

W tym m-cu fundacja otrzymała 824 zł. od 23 darczyńczyń i darczyńców . Najwyższa kwota darowizny w kwietniu wyniosła 200 zł.! Ogromnie wszystkim Państwu dziękujemy!
Kwota ta została przeznaczona na nasze stałe, comiesięczne zobowiązania takie jak usługi księgowe, administracja stron internetowych fundacji, opłata za konto bankowe, wynajem powierzchni biurowej oraz wydruki, a także znaczki pocztowe.

W tym m-cu wpłynęła również pierwsza wpłata odpisu podatkowego 1% za 2015 rok w wysokości 59,10 zł. Dziękujemy!

MARZEC 2016

Bardzo dziękujemy Państwu za darowizny! Wpłynęło  743 zł.

LUTY 2016

W lutym otrzymaliśmy od Państwa 4 923 zł. Fundacja część pieniędzy przeznaczy na nową stronę internetową 1% (www.decydujesz.org) oraz konsultacje prawne w sprawie:

– pełnienia funkcji publicznej na stanowisku dyrektora szkoły publicznej przez nauczycieli religii katolickiej (jak ma to miejsce obecnie)

– organizowania wydarzeń o charakterze religijnym np. rekolekcji wielkopostnych na terenie szkół publicznych

STYCZEŃ 2016
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę 2 182,29 zł.
Drodzy darczyńcy bardzo serdecznie Wam dziękujemy! Darowizny  zostaną przeznaczone m.in. na uregulowanie zobowiązań wobec agencji reklamowej za usługę ponownego wyklejenia 7 billboardów („Masz prawo nie wierzyć”) po aktach wandalizmu oraz na zakup znaczków pocztowych

 

GRUDZIEŃ 2015

W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę 3 091 zł. w tym 700 zł. na billbord/kampanię społeczną styczeń 2016

LISTOPAD 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę 2 052,66 zł. (w tym 600 zł. na billboard – kampania społeczna styczeń 2015) 

PAŹDZIERNIK 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  4 900,00 zł.

w tym wpłatę anonimową na kwotę 3 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na billboardową kampanię społeczną zaplanowaną na styczeń 2016 r. Dziękujemy serdecznie 🙂

WRZESIEŃ 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  899,67 zł. 

SIERPIEŃ 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  845 zł. 

LIPIEC 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  2 526,00 zł. 

Dziękujemy 🙂

CZERWIEC 2015
W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  1 227,00 zł. 

MAJ 2015

W tym m-cu otrzymaliśmy darowizny na kwotę  695,00 zł.

Dziękujemy:-)

KWIECIEŃ 2015.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym stałym darczyńcom wpłacającym darowiznę co miesiąc.

MARZEC 2015

LUTY 2015
Wszystkie darowizny z m-ca lutego włącznie z darowiznami na pomoc prawną dla Pani G. Juszczyk, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim w Krapkowicach.

STYCZEŃ 2015

 

Nasi darczyńcy z 2014 r. to blisko 200 osób. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty 🙂

Nasi darczyńcy z roku 2013 to blisko 700 osób. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni!

Nasi darczyńcy z roku 2012 to prawie 600 osób 🙂