Msza „dla wszystkich uczniów” w sali gimnastycznej – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do dyrekcji gimnazjum w Luboniu o treści:

Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 w Luboniu

Armii Poznań 27

62-030 Luboń

Szanowni Państwo,

z informacji, które otrzymaliśmy od uczniów oraz rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wynika, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 połączone z mszą św. odbyło się na sali gimnastycznej w budynku szkoły.

Taką też znaleźliśmy informację na stronie internetowej placówki:

Rozpoczęcie roku szkolnego za nami. Było nietypowe, gdyż z uwagi na remont wiaduktu, msza św nie odbyła się w kościele, a w sali gimnastycznej”

W związku z powyższym fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii. Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?
Nie jest naszą intencją krytyka współpracy szkoły ze wspólnotami i instytucjami religijnymi. Pragniemy jedynie, by w bardzo delikatnych z natury kwestiach światopoglądowych brano zawsze pod uwagę prawa, wolność sumienia mniejszości oraz uczucia wszystkich uczniów i nauczycieli.

Pragniemy w tym miejscu również przypomnieć o zapisach Konstytucji m.in. art. 53 punkt 6 mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie nas o podjętych ustaleniach.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

Prezeska Zarządu
Skan pisma:

http://wolnoscodreligii.pl/msza_w_szkole_lubon.pdf

„Inaugurację roku szkolnego rozpoczęliśmy uroczystą mszą św.na sali gimnastycznej”. Link do informacji na stronie szkoły:
http://szkolakorczyn.superszkolna.pl/wiadomosciu_rozpoczecie_roku_szkolnego_20142015

Odpowiedź otrzymana ze szkoły:

http://wolnoscodreligii.pl/odp_lubon_msza.pdf