Artykuł prasowy TOK FM o sprawie dot. krzyża w szkole, którą zajmuje się fundacja

Aktualności Działania Krzyż - sprawa G. Juszczyk Materiały Media o nas Religia/etyka w szkole

„Dyrektorem szkoły w Krapkowicach, od prawie 20 lat, jak można wyczytać na stronie placówki, jest mgr inż. Teresa Wichary. Na stronie miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Ducha Świętego znaleźliśmy informację, że osoba o tym samym imieniu i nazwisku wchodzi w skład Rady Parafialnej, z wyboru parafian.
Zapytaliśmy panią dyrektor, czy szkoła jest odpowiednim miejscem na przeprowadzanie ankiety. „Rada Rodziców jest w pełni autonomicznym organem statutowym szkoły i dyrektor nie ma kompetencji do oceny jej działalności” – taką odpowiedź otrzymaliśmy.
Ankiety dla rodziców rozdają uczniom nauczyciele. Pytaliśmy więc również o to, czy tak być powinno. „Rada Rodziców zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy organizacyjnej (…). Dyrektor nie znalazł podstaw prawnych, które by uzasadniały negatywne rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców” – czytamy w odpowiedzi otrzymanej ze szkoły.
„Pytanie w ankiecie to pytanie o wyznanie lub jego brak”
W sprawie ankiety interweniuje prezeska Fundacji „Wolność od religii”, Dorota Wójcik. – W piśmie do kurator oświaty w Opolu zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zakazu rozsyłania do rodziców ankiety, która w przedmowie zawiera nietrafne i niezgodne z prawdą interpretacje zapisów Konstytucji RP – mówi Dorota Wójcik. I dodaje, że zadając pytanie „Czy przeszkadza Ci krzyż w przestrzeni wychowawczej naszej szkoły?” pyta się tak naprawdę o wyznanie lub jego brak, czego wprost zakazuje Konstytucja.
– Ponadto zwracamy uwagę pani kurator na fakt, iż rozpowszechnianie ankiety, zawierającej treści jawnie ideologiczne, prezentujące określone stanowisko światopoglądowe, szerzące nieprawdę (jakoby polska Konstytucja była religijne zorientowana), w sytuacji konfliktu światopoglądowego w tej szkole nie służy niczemu dobremu. Z pewnością nie służy bezpieczeństwu dzieci należących do światopoglądowych mniejszości i tworzy atmosferę walki – argumentuje Dorota Wójcik.

Więcej w artykule TOK FM z 03.11.2014:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/Krzyz_w_szkole__Ankieta_dla_rodzicow___Konstytucja.html