Artykuł prasowy TOK FM – stanowisko MEN wobec pytania rodziców uczniów o stosunek do krzyża w szkole

Aktualności Działania Krzyż - sprawa G. Juszczyk Materiały Media o nas
„Jest reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej na szkolną ankietę dotyczącą krzyża. Jak pisaliśmy, w Zespole Szkół Sportowych w Krapkowicach pojawiła się ankieta dla rodziców z pytaniem, czy opowiadają się za krzyżem na ścianie – tu konkretnie chodzi o pokój nauczycielski. Czyli o miejsce, w którym jedna z nauczycielek przed rokiem zdjęła krzyż. (…)
W ankiecie mamy tezy m.in. o tym, że Konstytucja wcale nie jest neutralna światopoglądowo i że „prawo do publicznego manifestowania wiary to jedno z praw człowieka”. Jest też pytanie o krzyż.
„Nie mają do tego prawa”
Ministerstwo Edukacji nie ma wątpliwości, że tak postawione w ankiecie pytanie zmierza do gromadzenia danych, których szkoła ani rada rodziców gromadzić nie powinna. „W naszej ocenie pytanie zmierza do gromadzenia danych wrażliwych. Zbieranie takich informacji może się odbywać tylko na podstawie przepisu prawa rangi ustawowej. W tym wypadku brak jest przepisów ustawowych umożliwiających uzyskiwanie informacji tego typu” – napisała nam Justyna Sadlak z Wydziału Informacji MEN.
Sprawą zajmuje się opolski kurator oświaty. Pani kurator już w poniedziałek przekazała nam informację, że kwestie światopoglądu i wyznania nie powinny podlegać ankietowaniu. „Kwestie światopoglądowe nie podlegają też ocenie i demokratycznym wyborom” – to jej stanowisko. Zdaniem kuratorium, rada rodziców przy szkole w Krapkowicach przygotowując i rozprowadzając ankietę przekroczyła swoje ustawowe kompetencje. „Nie wiemy, czy za zgodą dyrektora szkoły” – napisała nam Teodozja Świderska z kuratorium w Opolu

Więcej w artykule TOK FM z 04.11.2014: