Pismo fundacji do Ministerstwa Edukacji w sprawie mszy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dnia 09.09.2014 r. Fundacja wysłała list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie mszy organizowanych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Pełna treść pisma:

Pismo do MEN z dnia 09.09.2014 w sprawie sposobu organizacji mszy w szkołach.pdf

Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z września, w dniu 27.10.2014 ponownie wysłaliśmy list Minister Edukacji w sprawie mszy organizowanych przez szkoły publiczne.

Treść pisma:
Pismo 2 do MEN w sprawie mszy z 27.10.2014.pismo.pdf

W dniu 07.11.2014 otrzymaliśmy odpowiedź z MEN dotyczącą organizacji zajęć wykraczających poza podstawę programową tj. m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych.

Treść pisma:
MEN z dn. 03.11.2014 dot. msze szkolne.pdf