Katecheza w żłobku? interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 16.10.2014 wysłaliśmy pismo do publicznego żłobka nr 5 w Gdańsku -Wrzeszczu z pytaniami dotyczącymi nauczania katechezy na terenie placówki.

Treść pisma:

Pismo do żłobka nr 5 gdańsk z dnia 16.10.2014.pdf

Niestety listy polecone dwukrotnie nie zostały przyjęte przez adresata.

W związku z tym w dniu 27.10.2014 wysłaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Treść pisma:

Pismo z dn. 27102014 do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.pdf

W dniu 07.11.2014 otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Gdańsku/Wydział Rozwoju Społecznego, z której wynika, iż w żłobku odbywają się sporadyczne spotkania z księdzem, a Dyplomiki są pamiątką tych spotkań. Podczas  spotkań z księdzem w żłobku „dzieci innej wiary, zawsze pozostawały pod opieką drugiej opiekunki”. P.o. Dyrektora Pan Piotr Kowalczuk wyjaśnia nam również, iż „koncepcja żłobka oparta jest na koncepcji pedagogicznej M. Montessori, w której ujęte jest wychowanie w zgodzie z religią jako budowanie tożsamości dziecka”.

Po pierwsze trudno nam wyobrazić sobie, aby 2-letnie „dzieci innej wiary” jak określił Pan Dyrektor pozostawały bez opieki podczas zajęć religijnych organizowanych na terenie PUBLICZNEGO żłobka. Ponadto zastanawia nas również idea wychowywania dzieci w zgodzie z religią praktykowana w publicznym ośrodku. Zgodnie z wzorem oświadczenia dla rodziców jedyna akceptowalna przez kadrę religia to  religia rzymskokatolicka. Czy Pan Dyrektor wyobraża sobie, aby rodzic rocznego czy dwuletniego dziecka niewierzącego narażał je na izolację od grupy rówieśniczej? Nie. Czy zatem kierownictwo żłobka i urzędnicy UM Gdańsk nie łamią w ten sposób zapisów Konstytucji art. 48 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania oraz zapisów  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

Art. 1.

  • Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.
  • Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
  • Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

 Art. 6.

  • Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.
  • Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich.

Czy Państwa zdaniem takie praktyki nie wykluczają w sposób oczywisty niewierzących dwulatków lub „dzieci innej wiary”?

Treść odpowiedzi z UM w Gdańsku z dn. 06.11.2014:
Z UM Gdańsk 06.11.2014.pdf

Zdjęcie przedstawia dyplom, który dwulatki otrzymały w żłobku od katechety: