Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Minister Edukacji Narodowej pyta o etykę

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W piśmie z dnia 22.10.2014 Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z pytaniem do Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej o działania planowane przez MEN w celu umożliwienia uczniom praktycznego dostępu do etyki w szkołach.

Inicjatywa RPO cieszy nas tym bardziej, iż powołuje się on w swoim piśmie na interwencje Fundacji Wolność od Religii.

Treść pisma w załączeniu:

http://www.rpo.gov.pl/Do_MEN_ws_problemow_zwiazanych_z_organizowaniem_lekcji_etyki.pdf