Religia w przedszkolach w podstawie programowej – działania podjęte przez fundację

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 04.10.2013r. fundacja wysłała pismo do Pani Krystyny Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizacji lekcji religii w publicznych przedszkolach, w trakcie zajęć objętych podstawą programową (5 godzin).

Odpowiedź z MEN w sprawie religia w przedszk.05.11.2013.pdf

Fundacja nie zgadzając się ze stanowiskiem MEN ponownie wysłała list w tej sprawie.

W odpowiedzi w dniu 28.01.2014 otrzymaliśmy pismo o treści jak w załączeniu:

Pismo z MEN w sprawie religii w przedszkolach 22012014.pdf

W dniu 23.09.2014 fundacja ponownie wysłała pismo do (nowej) Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie zasad organizowania religii w przedszkolach. Pismo skierowane zostało również do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Do MEN religiawprzedszkolach 23092014.pdf

W dniu 13.11.2014 otrzymaliśmy odpowiedź z MEN, które podkreśla, iż „wskazanie konkretnego czasu i sposobu organizacji nauki religii należy do wyłącznej kompetencji dyrektora przedszkola, który ustalając tygodniowy rozkład zajęć przedszkolnych, dostosowuje go m.in. do oczekiwań rodziców”.

Odpmenwsprawiereligiiwprzedszkolu 07112014.pdf

Odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich 07.10.2014.pdf