„Nie musi się modlić jeśli nie chce”, modlitwa podczas apelu w Szkole Podstawowej nr 218 Warszawa – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dnia 21.11.2014 r. wysłaliśmy pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 218 w Warszawie w sprawie wydarzeń związanych m.in. ze zbiorową modlitwą podczas apelu szkolnego, a także zasad organizacji apelu z okazji Dnia Papieskiego.

Treść pisma:

Pismo do SP nr 218 modlitwa.pdf

W dniu 11.12.2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektor szkoły, która wyjaśnia, iż zapraszany „na różne uroczystości szkolne” proboszcz „zazwyczaj nie odmawia modlitwy z wiernymi” podczas wystąpień. Pani Dyrektor wyjaśnia, iż apele o treści kulturowo-religijnej są „wieloletnią tradycją szkoły” i jeżeli rodzice nie życzą sobie aby dziecko w nich uczestniczyło będzie w tym czasie pod opieką świetlicy szkolnej lub biblioteki. „Takie życzenia nie są dla nas ani nowością ani problemem” – odpowiada Pani Dyrektor.

Pełna treść listu:

Pismo z 08.12.2014 Szkoła Nr 218 wawa.pdf