Krapkowice, ankieta w sprawie krzyża w szkole – interwencja fundacji

Aktualności Działania Krzyż - sprawa G. Juszczyk Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 03.11.2014 fundacja wysłała pismo do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o kontrolę doraźną w związku z ankietą zaproponowaną przez Radę Rodziców w Krapkowicach naruszającą zapisy Konstytucji.

Treść pisma:
Pismo do Kurator w Opolu.pdf

W dniu 21.11.2014 wysłaliśmy również w tej sprawie pismo do Burmistrza Krapkowic.

Treść pisma:
Do Burmistrza Krapkowic w sprawie ankiety.pdf

Dnia 12.12.2014 wpłynęła do Fundacji odpowiedź z Gminy Krapkowice, z informacją, że „Rada Rodziców zakończyła zbieranie petycji w dniu 27.11.2014”. Tyle ze strony Urzędu. Treść pisma:

Gmina Krapkowice odp. z dn. 09.12.14.pdf

15.12.2014 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Opolu, z której wynika, iż przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie zasad współpracy organów szkoły. Stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia m.in. dokonania zmiany zapisów w Statucie szkoły. Treść odpowiedzi:

Kuratorium oświaty w Opolu z dn.08.12.14.pdf