Wyjścia uczniów na mszę z okazji przybycia obrazu Matki Boskiej – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 30.12.0241 wysłaliśmy pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół w Zaborowie w celu uzyskania informacji związanych z wyjściem uczniów na msze z okazji przybycia do parafii obrazu Matki Boskiej.

Treść pisma:

Do ZSP w Zaborowie w spr. mszy z powodu obrazu.pdf

W dniu 15.01.2015 wpłynęła odpowiedź ze szkoły. Dyrektor szkoły informuje, iż uczniowie nie uczestniczyli we mszy a w spotkaniach w Kościele, które organizowane były w ramach lekcji religii. Na wyjścia poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, nie wymagana jest według Statutu Szkoły dodatkowa zgoda rodziców. Uczniowie nieuczęszczający na religię -” jak zwykle podczas tych lekcji – pozostali pod opieką nauczyciela świetlicy lub nauczyciela biblioteki szkolnej”.

Pełna treść pisma:

Odp. od Dyrektor ZSP w Zaborowie 12.01.15.pdf