Badania ankietowe fundacji przeprowadzone wśród dyrektorów szkół na Lubelszczyźnie

Aktualności Działania Publikacje Religia/etyka w szkole

Czy wiecie, że 31,% dyrektorów szkół uważa iż podczas prowadzonych zajęć nauczyciel powinien przekazywać wartości związane z jego wiarą, 11,2% dyrektorów wyraża opinię iż „lekcje etyki są niepotrzebną „konkurencją” dla lekcji religii a w 63% placówek duchowni zapraszani są na uroczystości szkolne? W 17,6% szkół rekolekcje organizowane są na terenie szkoły, w 14,2 % szkół msze odbywają się czasem na terenie szkoły, w 10,7% szkół co roku organizuje się poświęcenie plecaków pierwszoklasistów.

Publikujemy pełny raport z naszego badania ankietowego dyrektorów szkół z Lubelszczyzny.

http://rownoscwszkole.pl/?dz=raport_z_badan_ankietowych