Wszystkie przedszkolaki zamiast na religię poszły na mszę – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 16.10.2014 wysłaliśmy pismo do Pani Dyrektor Przedszkola NR 13 w Gdyni w sprawie wyjścia przedszkolaków na mszę podczas realizacji podstawy programowej.

Treść pisma:

List z 16.10.2014 do Przedszkola nr 13 w Gdyni.pdf

Według Dyrekcji przedszkola udział w praktykach religijnych zorganizowano dla uczniów uczęszczających na lekcje religii. Uznano, że uzyskanie zgody rodziców nie jest wymagane ponieważ rodzice złożyli oświadczenia o uczestniczeniu ich dzieci w nadobowiązkowych zajęciach z religii.

Treść odpowiedzi Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Gdyni:

Pismo z dn. 28.10.2014 z Przedszkola nr 13 w Gdyni.pdf

W związku z powyższym w dniu 03.12.2014 wysłaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka oraz do Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Wasilenko z prośbą o podjęcie stosownych działań ukierunkowanych na należyte wyjaśnienie, czy opisana wyżej praktyka organizowania udziału przedszkolaków  (w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej) w uroczystościach o charakterze religijnym pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Równocześnie, wobec braku jasnej i wyczerpującej odpowiedzi ze strony Dyrekcji Przedszkola nr 13 w Gdyni na postawione w piśmie z dnia 16 października 2014 r. pytania i wątpliwości, zmuszeni byliśmy do ich ponowienia, oczekując, że uzyskamy na nie należytą odpowiedź.

Treść pisma:

Pismo do Kurator i Prezydenta Gdyni w spr mszy.pdf

W dniu 30.12.2014 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Kuratorium informuje, iż przeprowadziło kontrolę i przekazało Pani Dyrektor przedszkola zalecenia oraz zwróciło uwagę na fakt, iż „wyjścia związane z realizacją podstawy programowej nauczania religii (takie jak obrzędowość, wprowadzanie w życie wspólnoty wierzących i udział w wydarzeniach parafialnych – nabożeństwach okolicznościowych) z uwagi na to, iż nie wszystkie dzieci korzystają z zajęć dodatkowych, organizowanych na życzenie rodziców, organizować we współpracy z parafią w innym czasie, niż w ramach czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę”.

Treść pisma:

Odp. z Kuratorium Oświaty w Gdańsku z 231214.pdf

W dniu 26.01.2015 wpłynęła również odpowiedź od Prezydenta Miasta Gdyni, który zobowiązał się do monitorowania prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu.

Pełna treść pisma:

Pismo z dn. 07.012015 od PrezydentMiastaGdyni.pdf