Pytanie o uczestniczenie w lekcjach religii w Karcie Zgłoszenia Dziecka do publicznego przedszkola – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 09.02.2015 r. fundacja wysłała pismo interwencyjne do Dyrekcji Publicznego Przedszkola w Tucznie w sprawie deklaracji uczęszczania lub nieuczęszczania umieszczonej w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Deklaracja tego rodzaju nie może być ujęta we wniosku o przyjęcie dziecka. Dotyczy to zarówno przedszkoli jak i szkół. Udział w lekcjach religii i ich organizowanie odbywa się na ŻYCZENIE rodziców.

Pełna treść pisma:

Pismo do Przedszk. w Tucznie w sprawie pytania o religię.pdf