Są chętni, nie ma etyki – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W listopadzie 2014 roku fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach znajdującej się przy ul. 1-go Maja 4 z prośbą o wyjaśnienie dlaczego pomimo, iż kilkoro uczniów złożyło oświadczenie o chęci udziału w lekcjach etyki zajęcia te nie zostały zorganizowane. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z tym w dniu 12-go marca wysłaliśmy pismo do Kuratorium w Kielcach z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania j.w.

Pełna treść pisma:
Do KO w Kielcach. Brak etyki w Starachowicach.pdf

W dniu 05.11.2014 wysłaliśmy pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

Pełna treść pisma:
Pismo do ZSZ nr 2 Starachowice z dnia 05.11.2014.pdf

W dniu 27.03.2015 fundacja otrzymała odpowiedź ze szkoły:
Pełna treść odpowiedzi ze szkoły z dnia 24.03.2015:
Pismo z ZSZ nr 2 w Starachowicach w sprawie etyki.pdf