Artykuł prasowy o interwencji fundacji – szkoła podstawowa nr 25 we Wrocławiu

Aktualności Materiały Media o nas
„Fundacji Wolność od Religii wrocławska podstawówka znana jest od dwóch lat. Wielokrotne skargi rodziców dotyczyły nie tylko wystaw, ale także organizacji lekcji etyki czy raczej ich braku. – Mam sygnały, że w tej szkole uczą się dzieci różnych narodowości i wyznań, a ich rodzice nie byli nawet informowani, że dzieci nie muszą uczęszczać na lekcje religii. Etyki aż do tego roku nie było w ogóle – tłumaczy Dorota Wójcik. Niezadowolenie budziło także celebrowanie ze szczególnym upodobaniem świąt katolickich”