Chcesz zostać lekarzem? Powiedz księdzu co sądzisz o in vitro – interwencja fundacji

Aktualności Działania Ochrona zdrowia Szkolnictwo Wyższe
Obowiązkowy, 12 miesięczny staż podyplomowy dla absolwentów uczelni medycznych obejmuje kurs bioetyki.  Kurs bioetyki proponowany studentom przez Izbę Lekarską w Poznaniu prowadzony jest przez księdza Kościoła rzymskokatolickiego. Staż kończy się egzaminem którego zaliczenie niezbędne jest do zostania lekarzem czy lekarzem stomatologii. Prowadzący wykłady ksiądz porusza zagadnienia takie jak prokreacja czy mrożenie zarodków w procedurze in vitro. „Wiedza” ta jest następnie wymagana na egzaminie dla przyszłych lekarzy.

Dziś tj. 7 marca 2015r. napisaliśmy w tej sprawie do Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Pełna treść pisma:

Bioetyka zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak leczenie niepłodności (in vitro), antykoncepcja, aborcja, komórki macierzyste, eutanazja etc. Prezes Izby nie dostrzega nic niestosownego w tym, iż osoba duchowna przekazuje lekarzom i lekarzom stomatologii „wiedzę” w tym zakresie.
W dniu 17 marca 2015 otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, z której wynika, iż nie dostrzega on próby indoktrynacji w sytuacji gdy w placówce publicznej stażyści zdobywają wiedzę w zakresie bioetyki i prawa medycznego od osoby duchownej. Taka polityka kadrowa Izby jest przykładem, jak twierdzi „zapewnienia profesjonalizmu prowadzących, którzy muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności w jej przekazaniu”.
Pełna treść pisma:
Pismo 10032015 WielkopolskaIzbaLekarska.pdf
Pełna treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów:
http://isap.sejm.gov.pl