„Być wiernym Bogu i Ojczyźnie” przysięga pierwszaków w publicznej szkole podstawowej nr 50 w Lublinie

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Niestety pomimo dwóch wysłanych pism nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie w sprawie organizowanego ślubowania pierwszoklasistów oraz Dni Papieskich. W związku z tym w dniu 20.02.2015 wysłaliśmy  w tej sprawie zapytanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Pełna treść pisma z dnia 20.02.2015 poniżej:
Pismo do Kuratorium Lublin w sprawie SP nr 50.pdf

W dniu 15.01.2015 wysłaliśmy ponownie pismo do Dyrekcji szkoły podstawowej nr 50 w Lublinie ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pierwsze pismo z dnia 27.10.2015.

Pisma dotyczą ślubowania pierwszoklasistów oraz Dni Papieskich. Podczas ślubowania uczniowie powtarzali za prowadzącym spotkanie nauczycielem tekst przysięgi, który zawierał sformułowanie/zobowiązanie do bycia wiernym Bogu i Ojczyźnie. W dniu 22 października 2014 na terenie szkoły odbył się uroczysty apel dla klas 0-III z okazji Dnia Papieskiego. Komunikat o apelu został podpisany przez księdza Wojciecha Lisieckiego i umieszczony na tablicach informacyjnych na terenie szkoły. Apel został zorganizowany w trakcie zajęć obowiązkowych dla wszystkich uczniów. Uczniowie na polecenie wychowawców zapisali w zeszytach do kontaktu, iż w dniu apelu muszą przyjść do szkoły w stroju galowym. Na kilka dni przed apelem uczniowie rysowali laurki „dla naszego papieża”.

Treść pisma z dnia 27.10.2014:
Pismo do SP nr 50 lublin.pdf

Treść pisma z 15.01.2015:
Pismo II z 15012015 SP nr 50 w Lublinie.pdf

W dniu 18 marca otrzymaliśmy lakoniczną i zupełnie nie odnoszącą się do zadanych przez nas pytań odpowiedź ze strony Dyrektora szkoły mgr Ryszarda Pawki. Pan Dyrektor w dwóch zdaniach informuje, że w szkole funkcjonuje Statut i Program Wychowawczy, a ich zapisy akceptowane są przez rodziców. Panie Dyrektorze, a w którym miejscu w Statucie szkoły napisana jest treść przysięgi pierwszoklasistów?

Pełna treść pisma ze szkoły:
Pismo ze szkoły nr 50 w Lublinie.pdf