„Nie wierzysz w Boga? Bóg wierzy w Ciebie” – wystawa w szkole podstawowej nr 25 we Wrocławiu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 19.02.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wrocławiu w związku z tendencyjną i dyskryminującą wystawą na korytarzu szkolnym a także innymi praktykami szkolnymi.

Pełna treść pisma:
Pismo do SP 25 Wrocław 19.02.2015.pdf

Wyjaśnienie ze szkoły otrzymaliśmy w piśmie z dnia 13.05.2015. Pełna treść w załączeniu:
Pismo SP nr 25 Wrocław w sprawie wystawy.pdf

W dniu 25.05.2015 fundacja wysłała pismo do Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wystawy zorganizowanej na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 25 we Wrocławiu. Zwracaliśmy się z prośbą o sprawdzenie okoliczności organizowania wystawy i odniesienie się do wyjaśnień Dyrektor szkoły, iż nie pełni ona żadnego nadzoru nad treścią ekspozycji umieszczanych w pomieszczeniach i korytarzach szkolnych a zamieszczane treści są indywidualną decyzją nauczycieli m.in. katechety.
Pełna treść pisma:
Pismo do Kuratorium w sprawie wystawy.pdf

W dniu 02.07.2015 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, z której wynika, że wraz z końcem roku szkolnego wystawa została zdjęta. W związku z tym Kuratorium nie może ocenić treści umieszczonych na plakatach etc.

Odp. z KO w sprawie wystawy SP 25 Wrocław.pdf

Media o sprawie:

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3787415,wroclawska-szkola-jeszcze-neutralna-czy-juz-wyznaniowa.html

http://natablicy.html

sp25 wroclaw 2sp25 wroclaw3wroclaw z 06.02 2wroclaw z 06.02 1wroclaw z 06.02 3wroclaw z 06.02 4wroclaw z 06.02 5