W szkołach wymagają podań o zwolnienie z religii

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Niestety wciąż docierają do nas sygnały, że w szkołach publicznych wymagane jest podpisywanie przez rodziców oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii podczas gdy od ponad 20 lat obowiązuje system ZAPISYWANIA dziecka na zajęcia dobrowolne z religii i etyki. W tej warszawskiej szkole podstawowej (według informacji otrzymanej od rodziców) na początku roku szkolnego rodzice dzieci nieuczęszczających na lekcje religii zostali zmuszeni do napisania podania (sic!) z prośbą o zwolnienie z zajęć religii oraz wzięcie odpowiedzialności prawnej za dziecko w czasie zajęć. Część lekcji religii odbywa się pomiędzy innymi lekcjami. W latach poprzednich wystarczyło zaznaczenie w tabelce, czy dziecko będzie chodziło na religię czy nie. Do tego trzeba było wpisać w dzienniczek informację, że dziecko nie będzie chodziło na religię. W przypadku gdy religia była ostatnią lekcją, a dziecko miało wracać do domu, trzeba było podpisać taką informację w dzienniczku. To niestety nie wszystko – należało złożyć kolejne podanie do dyrekcji z prośbą o zwalnianie dziecka do domu. Fakt, że dziecko wraca samo codziennie, nie miał znaczenia. Ale to również nie wystarczało. Dziecko co tydzień musiało wypisywać się w sekretariacie, że jest zwalniane do domu!
Na tym jednak nie koniec. Dzieci niewierzące i nieuczestniczące w lekcjach religii od września 2014 mają wpisywaną nieobecność pomimo że rodzice składają te wszystkie prośby i podania. Nieobecności dotyczą zajęć świetlicowych, na których podobno dziecko ma obowiązek być jeśli nie chodzi na religię. Rodzice informują nas, iż od początku roku szkolnego trochę się tego nazbierało, a ilość opuszczonych godzin wpływa na ocenę z zachowania. Ręce opadają.

W związku z powyższym w dniu 17.06.2015 wysłaliśmy pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z prośbą o zmianę praktyk.

Pełna treść pisma:

Pismo do dyrekcji nr 340 wawa w spr. oświadczeń.pdf

11324077_934113029961194_1040782927_n

W dniu 30.06.2015 wpłynęła odpowiedź ze szkoły. Załączony przez Dyrektor szkoły wzór podania zawiera obecnie dopisek, iż dotyczy ono wyłącznie uczniów rezygnujących z uczęszczania na lekcje religii lub etyki. Dyrekcja szkoły informuje w piśmie j.w. iż stara się „aby lekcje religii odbywały się przed lub po zajęciach obowiązkowych. Takie rozwiązanie funkcjonuje w przypadku etyki”.
Z przykrością stwierdzamy, iż tego rodzaju rozwiązanie tj. etyka po południu lub o 7 rano a religia pomiędzy innymi zajęciami obowiązkowymi jest dość powszechne w Polsce i niestety świadczące o nierównym traktowaniu ze względu na wyznanie (lub jego brak).

Pełna treść pisma:

Odpowiedź z SP nr 340 w-wa w sprawie podania.pdf