Ślubowanie w kościele rzymskokatolickim a religia obowiązkowa – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W odpowiedzi na prośbę jednego z rodziców uczniów uczęszczających do ZSE w Krakowie przy ul. Loretańskiej 16 w dniu 05.08.2015 fundacja wysłała pismo zaadresowane do Dyrekcji szkoły. W piśmie pytamy o praktykę organizowania ślubowania pierwszych klas, a także o informacje przekazywane rodzicom w sprawie nadobowiązkowego charakteru lekcji religii.

Pełna treść pisma:
Pismo w sprawie slubowania w Kosciele.pdf