Szkoła musi być szkołą neutralną – twierdzi Minister Edukacji Narodowej J. Kluzik-Rostkowska

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole
Jak zapewnia Minister Edukacji Narodowej m.in. w załączonym artykule, nawet szkoły prowadzone przez instytucje wyznaniowe nie mogą naruszać postanowień Konstytucji RP i innych aktów normatywnych. Załączamy wypowiedź Minister Kluzik-Rostkowskiej w oparciu, o którą mogą Państwo wnioskować do Kuratorium Oświaty w sytuacjach dyskryminujących.

„Dwa tygodnie temu szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska zaapelowała do samorządowców o to, by nie likwidowali małych szkół, które w środowiskach wiejskich są często centrami lokalnego życia. O przekazywaniu ich innym podmiotom wypowiadała się dotąd pozytywnie, bo to lepsze rozwiązanie niż likwidacja. – Nie miałam wcześniej sygnałów o problemach z kwestiami światopoglądowymi w przejmowanych szkołach – mówi „Wyborczej”. – Ale podkreślam: szkoła publiczna musi być szkołą neutralną, a uczniowie zgodnie z Kartą nauczyciela mają być wychowywani w atmosferze wolności sumienia. Dlatego w szkołach publicznych nie może być mowy o wymogach takich jak obowiązkowa modlitwa przed lekcjami.”
Kluzik-Rostkowska podkreśla, że organizacja, która decyduje się prowadzić szkołę publiczną, musi to uszanować. – Bez względu na to, czy to stowarzyszenie katolickie, protestanckie czy muzułmańskie – dodaje. – Jeśli zasady są łamane, to samorządy mają obowiązek przejąć taką szkołę z powrotem. Dlatego gdy rodzice mają podobne problemy, powinni zgłaszać sprawę kuratorom oświaty.”

Artykuł z 20.02.2015
http://wyborcza.pl/oddaja_szkoly_organizacjom__Wyznaniowym.html