Pismo fundacji do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o kampanię informacyjną dot. religii i etyki

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 10.08.2015 fundacja wysłała pismo do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z prośbą o przeprowadzenie kampanii informacyjnej, dotyczącej praktycznych aspektów realizacji zapisów Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposoby organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nasza prośba  podyktowana jest szeregiem skarg kierowanych do fundacji dotyczących przypadków naruszania przepisów prawa oświatowego i praw obywatelskich. Jest ona tym bardziej uzasadniona, że rzeczywiście pokrzywdzonymi bezprawnymi działaniami niektórych dyrektorów szkół bądź nauczycieli są nieletni obywatele naszego kraju, którzy nie mają możliwości obrony swoich uprawnień. Celem zobrazowania typów zachowań, które w praktyce stanowią realne problemy tysięcy dzieci i ich rodziców, jako załącznik nr 1 przedkładamy wyciąg z listów kierowanych do naszej fundacji.
Pełna treść pisma oraz Załącznika nr 1:
Pismo do MEN 10.08.2015.pdf