Wychowanie „w duchu wartości chrześcijańskich” w amerykańskim przedszkolu publicznym

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 18.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Publicznego Przedszkola Amerykańskiego w Ząbkach, z prośbą o zmianę zapisów komunikatu umieszczonego na stronie internetowej placówki tj. „Nasze działania dydaktyczno-wychowawcze zapewniają dzieciom rozwój w duchu wartości chrześcijańskich”. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Pełna treść pisma:
Dyrekcja Publicznego Przedszkola Zabki.pdf