Inauguracja Roku Szkolnego mszą rzymskokatolicką – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 28.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej w sprawie informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły, z której wynika, iż „inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016” w swoim porządku zawiera mszę w obrządku rzymskokatolickim. Pragniemy przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”. Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.” Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich jest obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?

Pełna treść pisma:
Pismo w sprawie inauguracji RS razem z msza.pdf

inauguracja razem ze msza