Fundacja wysyła pisma do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w sprawie religii i etyki w szkołach publicznych

Aktualności Działania Eventy Religia/etyka w szkole

W dniu 14.08.2015 wysłaliśmy pierwsze pisma do Prezydentów i Burmistrzów Miast z prośbą o rozważenie:

– zwrócenia uwagi podległym jednostkom organizacyjnym, w tym dyrektorom szkół publicznych i przedszkoli publicznych na konieczność wdrożenia i przestrzegania procedur zapewniających właściwe odbieranie i archiwizowanie oświadczeń dotyczących udziału w lekcjach religii i etyki, jeśli zostały złożone,

-dokonania w ramach czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania subwencji oświatowej ogólnej, kontroli następczej zgodności dokumentacji oświatowej prowadzonej przez szkoły i przedszkola publiczne, których organem założycielskim jest gmina tj. kontroli wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zorganizowania i prowadzenia zajęć nauki religii lub etyki, celem wyeliminowania wydatkowania środków z subwencji oświatowej ogólnej w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa

Skany pism z 13 – 14.08.2015 wysłanych do:
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

Listy do władz samorz. 14.08.15.pdf

Listy fundacji do władz samorz. 13.08.15.pdf

08.09.2015 fundacja wysłała pismo do Wójta Gminy Malczyce Pana Piotra Frankowskiego. Skan:
List do wójta Malczyce.pdf

W dniu 11.09.2015 fundacja wysłała pismo do Burmistrza Brzegu Dolnego Pana Stanisława Jastrzębskiego.

W dniu 12.10.2015 fundacja wysłała pismo do Prezydent Miasta Chełm. Skan:

Skan pisma do P. Agaty Fisz Prezydent Chełma.pdf