Msze rzymskich katolików stają się wydarzeniami szkolnymi obowiązującymi wszystkich uczniów

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W związku z informacjami, które otrzymujemy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej (Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej) dotyczącymi wyjść na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego, w trakcie lub zamiast innych obowiązkowych zajęć szkolnych, pragniemy przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich” – fundacja w dniu 16.10.2015 wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej.

Skan pisma:
Msza SP nr 2 w Kolbuszowej.pdf