Apel dla wszystkich uczniów z okazji Dni Papieskich – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Lublinie w sprawie zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Nałęczowie w dniu 16.10.2015 uroczystego apelu z okazji DNI PAPIESKICH. Apel odbył się zamiast innych obowiązkowych zajęć a udział w apelu był obowiązkowy. Pragniemy dowiedzieć się dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej? Czy wychowawcy zostali przez dyrekcję zaproszeni do uczestnictwa w apelu czy udział ich był obligatoryjny, gdyż został on wpisany w rozkład zajęć szkolnych? Czy praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób nie jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii?

Skan pisma:

Pismo do KO lublin w sprawie apelu z okazji Dni Papieskich.pdf

W dniu 04.11.2015 wpłynęła odpowiedź od Dyrektor Szkoły mgr Anny Szczęsnej. Pani Dyrektor informuje, że:

W dniu 16 października 2015r. w godz. 11.00 – 12.30 w sali gimnastycznej został przeprowadzony turniej wiedzy poświęcony Janowi Pawłowi II podczas którego uczniowie wykonywali różnego rodzaju zadania sprawdzające ich wiedzę na temat biografii Jana Pawła II. Innym uczniom obecnym w sali katechetki proponowały obejrzenie krótkich scenek obrazujących życie Jana Pawła II ale brali w nich udział jedynie chętni uczniowie. Turniej nosił nazwę „Dzień z Janem Pawłem II” i nawiązywał do uchwalonego przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 r. Dnia Papieża Jana Pawła II obchodzonego właśnie 16 października. Święto to jest często niesłusznie utożsamiane z katolickim świętem zwanym Dniem Papieskim.

Pismo z dn. 02.11.2015 SP Nałęczów.pdf