Bal Wszystkich Świętych zamiast matematyki – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 23.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie Balu Świętych organizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie. Otrzymaliśmy informację, iż w dniu 27.10.2015 oraz 28.10.2015 w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych szkoła organizuje Bal Wszystkich Świętych. Wydarzenie przeznaczone jest dla chętnych uczniów, pozostali spędzą ten czas w świetlicy szkolnej.
W dniu 04.11.2015 fundacja otrzymała odpowiedź od Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, iż zgodnie z oświadczeniem Dyrekcji szkoły bal był zaplanowany dla chętnych uczniów, w czasie lekcji religii.
Wobec powyższego fundacja skierowała ponownie pismo do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w szkole, w związku ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń. Szkoła wyraźnie informowała, iż „uczniowie, którzy nie chcą brać udziału, będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej – chodzi o uczniów nie uczęszczających na religie, a nie o tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli przygotować sobie stroju”. Na dowód załączyliśmy ogłoszenia szkoły w powyższej sprawie.

W dniu 19.11.2015 otrzymaliśmy ponownie odpowiedź z Kuratorium z informacją, iż szkoła zmieniła treść ogłoszenia i zasady organizacji Balu Wszystkich Świętych w dn 28.10.2015 (tj. po otrzymaniu pisma interwencyjnego z fundacji Wolność od Religii) zgodnie z oczekiwaniami mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości religijnych.

Poniżej znajdą Państwo skany korespondencji w powyższej sprawie:

Pismo do Kuratorium W-wa w spr. Balu Świętych.pdf

Pismo z dn 02.11.2015odpowiedź Kuratorium w sprawie Balu Swiętych.PDF

Drugie pismo fundacji do Kuratorium w spr. Balu.pdf

Odpowiedź Kuratorium na drugie pismo w sprawie Balu 16112015.pdf

Skan zmienionego ogłoszenia szkoły w sprawie Balu.pdf

bal wszystkich swietych

20151027_074803