Uczniowie niechcący uczestniczyć w lekcjach religii muszą złożyć wniosek do dyrektora – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 12.09.2015 na stronie internetowej szkoły Gimnazjum Nr 5 w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej 19, opublikowana została informacja dotycząca zasad obowiązujących rodziców/uczniów w przypadku „zwolnienia z w-f i religii”. Zgodnie z treścią informacji rodzice uczniów nieuczęszczających na religię lub też tych, którzy nie złożyli w klasie pierwszej oświadczenia o woli uczestniczenia dziecka w lekcjach religii uznają, iż powinni dodatkowo zgłosić się do dyrektora szkoły w celu „zwolnienia” bądź „zawieszenia udziału” dziecka w religii.
W związku z powyższym poprosiliśmy o wyjaśnienia i interwencję Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Skan pisma:

Pismo do KO Bydgoszcz w spr. zwolnień z religii.pdfSKMBT_C20315091716060

W dniu 23.10.2015 nadeszła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Bulwersujący wpis na stronie szkoły został natychmiast usunięty, przypomniano Dyrektorowi przepisy prawa dotyczące uczestnictwa w zajęciach z religii i wf, a w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona kontrola doraźna. Dziękujemy.

Skan otrzymanej odpowiedzi:

Pismo otrzymane 23102015 KO bydgoszcz.pdf

do kuratora zwolnienie z religii