Ulotki Pro Life na uczelniach medycznych – list do fundacji

Aktualności Działania Listy do fundacji Szkolnictwo Wyższe

„Szanowni Państwo,

Mam świadomość, że broszury takie ja ta załączona w mailu nie są niczym nowym, jednak nie jestem w stanie przejść obojętnie obok tej sytuacji – dziś na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (a dokładnie w bibliotece Wydziału Farmaceutycznego) znalazłam ulotkę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Już na drugiej stronie zawiera ona odwołanie do słów Jana Pawła II jako autorytetu w sprawie moralności (pojawia się ono również na tylnej okładce), ale najbardziej niezrozumiały jest tekst dr. inż. Antoniego Zięby (nagrodzonego zresztą jak doczytałam za swoją działalność pro-life medalami senatu oraz KEN), w którym dowodzi on, że „prawo boże” ma wyższość nad prawem ustanowionym przez organy do tego powołane, a każdy, kto temu zaprzecza, jest nie tylko głupi i pyszny, ale też najwyraźniej sympatyzuje ze Stalinem i Hitlerem (w innej części broszury pojawia się zresztą fragment o Związku Radzieckim).

Nie mam pojęcia, w jaki sposób tego typu ulotka znalazła się na UMedzie, miejscu, które, jak mi się wydaje, powinno opierać się raczej na uniwersalnych prawdach naukowych niż domniemanych prawach tej czy innej religii. Nie jest to zresztą pierwsza tego typu sytuacja – wiosną tego roku obok gazet farmaceutycznych można było znaleźć inne ulotki o podobnej treści. Czuję się oszukana nie tylko jako student wierzący dotąd w misję swojej uczelni, ale też jako kobieta i ateista, bo tym pierwszym odmawia się po raz kolejny prawa do decydowania o własnym życiu, a drugim prawa do posiadania kręgosłupa moralnego niewynikającego z religii.”
2
1
3