Msza i apel szkolny w Kościele rzymskokatolickim z okazji Dnia Niepodległości – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W związku z informacjami, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie, dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji Dnia Niepodległości, zwróciliśmy się do Kuratorium w Bydgoszczy z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują jej publiczny charakter.

Według informacji otrzymanych od rodziców uczniów uczęszczających do szkoły Plan Obchodów Dnia Niepodległości obejmuje udział uczniów we mszy rzymskokatolickiej wyznaczonej na godz. 8.30, połączonej z uroczystym apelem. Dla uczniów należących do mniejszości religijnych oraz mniejszości bezwyznaniowej Dyrekcja szkoły nie zapewnia opieki w świetlicy. Sytuacja ta budzi wątpliwości fundacji i może wskazywać na praktykę wykluczania uczniów należących do mniejszości światopoglądowych lub też próbę wywierania nacisku na uczniów, w celu zapewnienia dobrej frekwencji podczas mszy.

Pełna treść pisma do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

List do KO Bydgoszcz 09.11.2015 w spr. mszy w Rypinie.pdf

W dniu 22.12.2015 fundacja otrzymała odpowiedź z Kuratorium, Delegatura we Włocławku. Pani Dyrektor Krystyna Sobczak, w odpowiedzi załączyła wyjaśnienia złożone przez Dyrektor ZS Nr 3, Panią Joannę Krukowską.

Dyrektor wyjaśnia, iż Starostwo Powiatowe w Rypinie jest organizatorem Święta Niepodległości Polski. Starostwo jako organizator wpisuje co roku mszę za Ojczyznę jako część uroczystości. Od co najmniej 8 lat, jak informuje Pani Dyrektor, uroczystości obchodzone są wspólnie przez wszystkie szkoły. Jednocześnie Pani Dyrektor informuje, iż msza nie jest częścią oficjalną. Uczestniczą w niej „chętni uczniowie”. Pozostali muszą wrócić do szkoły na zajęcia wychowawcze, które zapewniają im nauczyciele.

Skan odpowiedzi Kuratorium:

Pismo z KO we Włocławku.pdf