Apel z okazji Dni Papieskich – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 21.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła 2, w Stargardzie Szczecińskim w dniu 16.10.2015 uroczystego apelu z okazji DNI PAPIESKICH. Apel odbył się zamiast innych obowiązkowych zajęć, a udział w apelu był obowiązkowy. Pragniemy dowiedzieć się dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej? Czy wychowawcy zostali przez dyrekcję zaproszeni do uczestnictwa w apelu czy udział ich był obligatoryjny, gdyż został on wpisany w rozkład zajęć szkolnych? Czy praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób nie jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii?

Skan pisma:

Pismo do KO w Szczecinie w sprawie Dni papieskich.pdf

W dniu 05.11.2015 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty, w którym Kurator wyjaśnia, iż:
1. Szkoła nosi imię Jana Pawła II. Patron został wybrany przez uczniów, rodziców i nauczycieli w plebiscycie (w domyśle fundacji: zdecydowała większość na wieki, wieków Amen)
2. W dniu 16.10.2015 w klasach I-III obchodzony był Dzień Patrona (Dzień Papieski). W tym dniu uczniowie ubrani byli w strój galowy z przypiętą biało-żółtą kokardą (w domyśle fundacji: nawiązującą do flagi Państwa Watykan tj. siedziby władz kościoła rzymskokatolickiego). Uczniowie zostali zapoznani z wiadomościami na temat życia Patrona m.in. na podstawie książki „Jak Karolek został papieżem”.
3. Uczniowie szkoły będą również obchodzić uroczystość w dniu 02.06.2015 – rocznica śmierci Jana Pawła II oraz w dniu 18.05.2015 – rocznica urodzin Jana Pawła II
Kuratorium uznaje, że obchody Dni Papieskich nie są obrzędem o charakterze religijnym.

Skan odpowiedzi Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

Pismo z dn. 05.11.2015 odp. w sprawie Dni papieskich.pdf