Bal Wszystkich Świętych na matematyce – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 26.10.2015r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie Balu Wszystkich Świętych, organizowanego w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych, w szkole publicznej w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uczęszczają na lekcje katechezy w szkole. Pozostali uczniowie mogą uczestniczyć w Balu po przyniesieniu oświadczenia z akceptacją rodziców. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w Balu zobowiązani są do spędzenia tego dnia w świetlicy szkolnej.

Pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w spr. Balu.pdf

W dniu 02.11.2015 wpłynęła odpowiedź od Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Pismo z KO Gdańsk 05.11.2015.pdf

W związku z faktem, iż odpowiedź Kuratorium i Szkoły nie zgadza się z komunikatem do rodziców umieszczonym poniżej i zawiera wiele nieścisłości fundacja w dniu 10.11.2015 wysłała kolejne pismo w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Drugie pismo do KO Gdańsk w sprawie Balu podczas innych zajęć obowiązkowych.pdf

Odpowiedź Kuratorium z dnia 02.12.2015.pdf

bal wszytskich sw