Szkoła – w poniedziałek msza, we wtorek msza i apel, w czwartek msza – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tychach w sprawie rekolekcji w szkole. Zgodnie z informacją wysłaną do rodziców przez wychowawców klas w nadchodzącym tygodniu, w miejsce zajęć dydaktycznych Dyrektor szkoły zaplanował msze w Kościele rzymskokatolickim.

Tygodniowy Plan Zajęć wygląda następująco:

9.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św.

10.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św. Po Mszy Św. Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

11.11.2015 – Dzień wolny

12.11.2015 godz. 10.30 – 11.30 Msza Św.

W piśmie pytamy Dyrekcji szkoły czy dni, w których nie ma żadnych lekcji za wyjątkiem mszy w Kościele rzymskokatolickim zostały ogłoszone dodatkowymi dniami wolnymi ustalonymi przez Dyrektora, a jeśli tak dlaczego na zamieszczonej na stronie internetowej placówki informacji o ww. dniach wolnych nie uwzględniono 9 , 10 i 12.11.2015 (w załączeniu informacja ze strony)? O której godzinie zaplanowano Akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości i dlaczego nie podano tej informacji rodzicom, których dzieci nie zechcą uczestniczyć w mszach?

Pismo do SP nr 7 Tychy rekolekcje.pdf

W dniu 18.11.2015 wpłynęła odpowiedź od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach. Dyrektor informuje, iż rekolekcje zorganizowała parafia. Na wniosek proboszcza zorganizowano je zamiennie za rekolekcje wielkopostne. Pan Dyrektor podkreśla również, iż: „nauczyciele naszej szkoły jak dotąd nie mieli żadnych problemów i przekroczenie progu jakiejkolwiek świątyni nie budziło oporów” (swoją drogą ciekawe w świątyniach ilu wyznań nauczyciele mieli możliwość „przekraczać próg” w ramach swojej pracy). Dyrektor przyznaje, iż „rzeczywiście, na karteczkach nie była podana godzina rozpoczęcia akademii a jedynie informacja, że akademia rozpocznie się po powrocie z kościoła (trudno było podać co do minuty, ile potrwają nauki rekolekcyjne”.

Skan pisma od dyrekcji SP nr 7 Tychy.pdf

W dniu 21.12.2015 wpłynęła odpowiedź Śląskiego Kuratora Oświaty na drugie pismo fundacji. Wynika z niej m.in., ustalenie rekolekcji w innym terminie niż jest to zapisane w Rozporządzeniu MEN jest naruszeniem proboszcza parafii. Dyrektor, który odpowiada za organizację pracy szkoły nie ponosi żadnych konsekwencji (proboszcz tym bardziej).

Pełna treść pisma:

Pismo z Kuratorium Oświaty w Katowicach w spr. rekolekcji adwentowych.pdf