Pytanie o uczestnictwo w lekcjach religii na karcie zgłoszenia dziecka do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 22.02.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w sprawie Karty Zapisów Dziecka do szkoły. Na obowiązującym druku zawarto pytanie, czy uczeń będzie, czy nie będzie uczestniczył w lekcjach religii/etyki.

Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że jedyną dopuszczalną prawnie formą wyrażenia woli uczestniczenia dzieci w lekcjach określonej religii jest pisemne „życzenie” wyrażone przez rodziców.

Z istoty rzeczy takie życzenie rodziców nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być zawarte w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA.

Pełna treść pisma:

Pismo do szkoły im. Jana Pawła II w Strącznie 22.02.2016.pdf