Pytanie o uczestnictwo w lekcjach religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 21.03.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 13 w Częstochowie w sprawie zapisów wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Przede wszystkim nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę/przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę, lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.  

Pełna treść pisma:

Pismo do SP 13 Częstochowa.pdf

W kwietniu 2016 r. wpłynęła odpowiedź od Dyrektor Szkoły, w której to poinformowano Fundację, iż nasze sugestie zostaną rozpatrzone podczas sporządzania wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny 2017/2018.

Pełna treść pisma:

Odp. SP nr 13 Częstochowa pytanie o religię we wniosku.pdf

p.s.
„sugestie” Fundacji to nic innego jak zapisy obowiązujących aktów prawnych, w tym również Konstytucji RP.

20160321_114817