Apel do nauczycieli – wolność wyznania to Wasze prawo również w miejscu pracy

Aktualności Religia/etyka w szkole

W działalności Fundacji istotne znaczenie przywiązujemy również do zapewnienia wsparcia nauczycielkom i nauczycielom, których konstytucyjne uprawnienia często bywają zagrożone lub wręcz naruszane. Dzięki darczyńcom Fundacji, wspieramy Panią Profesor Grażynę Juszczyk, nauczycielkę matematyki w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach w zakresie finansowania obsługi prawnej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Opolu będącego następstwem pogwałcenia jej praw człowieka, obywatela, nauczyciela na terenie szkoły.

W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele listów od nauczycielek i nauczycieli, w których zwracają naszą uwagę na łamanie ich konstytucyjnych praw w obszarze wyznania/religii, zdarzające się w ich miejscu pracy, w szkole. Z listów tych wynika również, iż istnieje pilna potrzeba wsparcia tych nauczycieli, którzy czują się w zupełnie bezprawny sposób zastraszeni przez swoich pracodawców.

Mając powyższe na uwadze oferujemy Państwu działania polegające na podjęciu interwencji pisemnej, w sprawach konkretnych naruszeń, poprzez przesłanie odpowiednich pism do Dyrektorów Szkół, Kuratorów Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich a także  upublicznienie spraw na portalu Fundacji – www.wolnoscodreligii.pl. Z uwagi na nierzadko trudne sytuacje osobiste pokrzywdzonych nauczycielek i nauczycieli lub po prostu strach przed utratą pracy, dostosujemy sposób działania do Państwa oczekiwań i  zapewnimy anonimowość.