Uczniowie zamiast na lekcje idą do Kościoła na mszę – pismo interwencyjne fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dnia 12-go września 2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 133 w Warszawie z zapytaniem dotyczącym udziału uczniów we mszy rzymskokatolickiej, zorganizowanej zamiast lekcji ujętych w planie zajęć. Z informacji, którą otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców wynika że w dniu 5-go września 2016 r. o godz. 12.00 uczniowie szkoły zostali zaprowadzeni przez wychowawców na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego. Msza odbyła się w miejsce obowiązkowych lekcji ujętych w planie zajęć uczniów. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii zostali zaprowadzeni do świetlicy. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali informację, iż obowiązuje strój odświętny.

W związku z powyższym Fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii? Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?

Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Wydaje się, iż „prośba” tego rodzaju, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP 133 w sprawie mszy zamiast lekcji.pdf