Szkoła co roku prosi o zapisanie się na etykę, po co? – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dnia 20.09.2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu w sprawie nakładania na rodziców obowiązku składania oświadczenia woli o uczestniczeniu dziecka w lekcjach etyki, na początku każdego kolejnego roku szkolnego, pomimo iż rodzice zapisali swoje dziecko na etykę w latach poprzednich.

Pełna treść pisma:

List w sprawie corocznych oświadczeń na etykę.pdf