Etyka dla uczniów, których rodzice nie poprosili o naukę religii – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Gimnazjum Nr 2 w Wałczu w sprawie zapisów Statutu szkoły. Zgodnie z treścią Statutu, Rozdział II „Cele i Zadania szkoły” §1 ust. 4 (http://g2walcz.com/index.php?page+dokumenty-szkolne1)

„Uczniowie, których rodzice nie poprosili o naukę religii mogą uczestniczyć w zajęciach z etyki”.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii bądź etyki na rzecz innego przedmiotu, uczeń aby być klasyfikowanym musi zaliczyć treści zawarte w podstawie programowej w formie egzaminu klasyfikacyjnego.

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyr. Gimnazjum Nr 2 w Wałczu statut religia.pdf

W marcu 2016 r. Fundacja otrzymała odpowiedź ze szkoły. W piśmie poinformowano Fundację, iż zapis dotyczący egzaminu klasyfikacyjnego został usunięty ze Statutu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

Pełna treść pisma z dnia 15.03.2016:

Odpowiedź z dn. 15.03.2016 Gimnazjum nr 2 Wałcz.pdf

W dniu 22.09.2016 r. Fundacja wysłała do Dyrekcji Gimnazjum nr 2 kolejne pismo w sprawie niezmienionych zapisów Statutu dotyczących organizacji lekcji etyki w szkole.

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyr. Gim. nr 2 Wałcz etyka tylko dla niezapisanych na religię.pdf

W dniu 11.10.2016 r. wpłynęła odpowiedź od Dyrektora szkoły, z informacją, że zapis w Statucie  Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu dotyczący uczestnictwa w lekcjach religii i etyki został zmieniony.

Pełna treść pisma:

Odp. gimn. nr3 wałcz 11.10.2016.pdf

statut wałcz gimn nr 2