Kolejna szkoła wymagająca oświadczeń o rezygnacji z religii – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 11.10.2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Obornikach w związku z informacją otrzymaną od rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, dotyczącą kwestii zbierania oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcjach religii, jak również umieszczania religii na planie zajęć pomiędzy przedmiotami obowiązkowymi.

Pełna treść pisma:

Pismo w spr. oswiadczeń gim.nr 3 oborniki.pdf

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze szkoły.