Fundacja otrzymała grant z Fundacji Batorego w wysokości 100 tys. zł. na działania podejmowane w ramach projektu “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole).

Historia Fundacji

Fundacja otrzymała grant z Fundacji Batorego w wysokości 100 tys. zł. na działania podejmowane w ramach projektu “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole). Z pozyskanych środków został  sfinansowany m.in. druk książki Gab Heller “Czy można przekonań olbrzymów”,dostępnej nieodpłatnie (pdf) na stronie www.rownoscwszkole.pl.