Modlitwa przed posiłkami w przedszkolu publicznym pomimo sprzeciwu rodziców – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia w przedszkolu

W dniu 21.10.2016 r. fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu, do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z wprowadzeniem przez Dyrektor Przedszkola Publicznego obowiązku odmawiania modlitwy przed posiłkiem.

We wrześniu br. dyrektor przedszkola przekazała rodzicom ankietę w sprawie „modlitwy w przedszkolu przed posiłkami”. Rodzice mogli zagłosować w sposób następujący:  dziecko ma się modlić przed śniadaniem; jest mi to obojętne; nie zgadzam się aby dziecko modliło się przed posiłkiem. Na zebraniu z rodzicami, które odbyło się w dniu 05.10.2016 r. dyrektor przedszkola przekazała informację jak wyglądały odpowiedzi rodziców na temat „modlitwy w przedszkolu przed posiłkami” – 30 rodziców chciało, aby dziecko modliło się przed posiłkami, 7 rodziców było obojętnych czy dziecko będzie modliło się przed posiłkami, 4 rodziców nie zgodziło się aby, dziecko modliło się przed posiłkami, 3 rodziców nie wyraziło swojego zdania. Dyrektor przedszkola publicznego w związku z wynikami ankietami wprowadziła „decyzją rodziców” nakaz modlitwy przed posiłkami.

Pełna treść pisma:

Pismo do Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązkowej modlitwy.pdf

W dniu 28.11.2016 r. wpłynęła lakoniczna odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Opolu. Poinformowano fundację, że w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadzono kontrolę doraźną i wydano dyrektorowi Przedszkola „stosowne zalecania”. Żałujemy, że nie poinformowano nas jakie są te „stosowne” zalecenia.

Dnia 09.01.2017 r. wpłynęła odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odp.RPO w sprawie modlitwy w przedszkolu.pdf

dzieci modlą się przed posiłkiem.jpg