Modlitwa różańcowa w szkole publicznej – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 27.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium w Łodzi w sprawie organizowanej przez publiczną Szkołę podstawową w Mysłakowie modlitwy różańcowej. W opinii zaniepokojonych rodziców należących do mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej praktyka organizowania mszy w szkole narusza dyspozycje Konstytucji i gwarancje świeckości Państwa, jak również zasadę szkoły przyjaznej dla wszystkich uczniów.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO w łodzi w spr. modlitwy różańcowej.pdf

W dniu 28.11.2016r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Kuratorium informuje, że wszyscy uczniowie (84 osoby) uczestniczą w lekcjach religii.

Dyrektor wyjaśnił Kuratorium, że modlitwa różańcowa, która odbyła się w dniu 18.10.2016r. a nie 26.10.2016r. jak wynikało z kalendarza wydarzeń szkolnych umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Była to odpowiedź SZKOŁY PUBLICZNEJ na apel pod hasłem „Milion dzieci modli się na różańcu o pokój na świecie”.

Pełna treść pisma:

Odpowiedz-z-KO-w-lodzi-z-dnia-22-11-2016.pdf

 

modlitwa-rozancowa-myslakow