O sposobie oceniania z religii/etyki oraz „zwalnianiu z religii” w statucie szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 24.10.2016 r. Fundacja skierowała pismo do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie w sprawie niezgodnych z obowiązującym prawem oświatowym zapisów Statutu ZSO.

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyrektora ZSO Głogów 24102016.pdf

Dnia 10.11.2016 r. Fundacja otrzymała odpowiedź ze strony Dyrektora szkoły z zapewnieniem, że zapisy statutu, na które powoływaliśmy się w swoim piśmie zostały zmienione w roku 2016r.

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyr. ZSO Głogów z dn. 31.10.2016.pdf

Niestety Fundacja oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły, nie mogą zapoznać się ze zmienionymi zapisami statutu szkoły, ze względu, że nie został on zamieszczony na stronie BIP. W związku z powyższym, w dniu 14.11.2016 r. Fundacja zwróciła się z prośbą do Pana Dyrektora o zamieszczenie statutu na stronach internetowych BIP oraz stronie szkoły.

Pełna treść pisma:

Pismo z dnia 14.11.2016r. do Dyr.ZSO Głogów.pdf

statut_s83_sic