Oświadczenia o nieuczestniczeniu w religii w szkole niepublicznej w Słupsku – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 16.09.2016 r. Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego i konstytucyjnych praw osób należących do mniejszości wyznaniowych wysłała pismo, w którym zwraca uwagę Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych w Słupsku na praktykę odbierania od rodziców uczniów oświadczeń negatywnych tj. o nieuczestniczeniu dziecka w lekcjach religii.

Pełna treść pisma:

Pismo do s.niepublicznej oswiadczenia o wypisaniu sie z religii.pdf

W związku z tym, że do dnia 14.11.2016r. Fundacja nie otrzymała odpowiedzi ze szkoły, zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie sprawy i jej wyjaśnienie do Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Moniki Kończyk.

Pełna treść pisma:

Pismo do Pomorskiego KO w spr. szk. niepubl. Słupsk.pdf

W dniu 19.12.2016r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium.

Pełna treść pisma:

Pismo z KO w Gdańsku dot. religii w szkole niepublicznej.pdf